Келісім-шартқа қажетті құжаттар:
1. ЖК тіркеу куәлігі / ЖШС құжаттары (мемлекеттік тіркеу, ҚҚС)
2. Куәліктін көшермесі / Деректемелер
3. Маслихат шешімімен бекітілген қосымшаға сәйкес құжаттар
ТҚҚ шығару (жалпы контейнер)