Келісім-шартқа қажетті құжаттар:
1. ЖК тіркеу куәлігі / ЖШС құжаттары (мемлекеттік тіркеу, ҚҚС)
2. Куәліктін көшермесі / Деректемелер
3. Сатып алынған контейнерге жүкқұжат
4. Орнатылған контейнердің суреті
5. ҚТҚ шығару кестесі мен мекенжайын белгілеу

ТҚҚ шығару (өз контейнер)
Шарт: